MUTLU İNSANLAR ŞEHRİ ALTIEYLÜL BELEDİYESİ


Evsel Katı Atık Ücret Tarifeleri'ne Esas Bilgilendirme Duyurusu

Evsel Katı Atık Ücret Tarifeleri'ne Esas Bilgilendirme Duyurusu

2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinde "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz" denilmektedir.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' gereğince evsel katı atıklar için toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

 Yukarıda belirtilen ilgili mevzuat gereği; ilçemiz sınırlarında evsel katı atıkların toplanma ve taşıma hizmetini yürütmekte olan Belediye Başkanlığımız'ın, söz konusu hizmetler için oluşan giderleri tam maliyet esasına göre belirlenmiş, bu maliyetlerden ÇTV gelirleri düşülmüş ve BASKİ Genel Müdürlüğü hane bazında abone sayıları ve bu konuda ki diğer çalışmalar dikkate alınarak “Evsel Katı Atık Tarife Raporu ”hazırlanmıştır.

 İlgili yönetmelik gereğince  siz değerli hemşehrilerimizin, tarife ve esasları hakkında bilgilenmesi, görüş ve önerilerinizin alınması maksadıyla Belediyemiz Web sayfasında söz konusu raporun duyurusu yapılmaktadır.

 Evsel Katı Atık Tarife Raporu hakkında görüş ve önerilerinizi 03/11/2015 Saat 17:00’ ye kadar temizlik@altieylul.bel.tr mail adresimize bildirmenizi bekliyoruz.

Hemşehrilerimizin bilgisine sunulur.  

 

KATI ATIK FİYAT TARİFESİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

KATI ATIK RAPORUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...GERİ GİT