MUTLU İNSANLAR ŞEHRİ ALTIEYLÜL BELEDİYESİ


İlçemiz ÇINARLIDERE - SELİMİYE mahallelerinde bulunan taşınmaz satış ilanı..

İlçemiz ÇINARLIDERE - SELİMİYE mahallelerinde bulunan taşınmazlar, hizalarında gösterilen muhammen satış bedelleri üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale

Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışı yapılacaktır

.GERİ GİT